ABOUT US

บริษัท แซลลี่ บี จำกัด เป็นบริษัทผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศ เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะค้นหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี   ตามคำขวัญของแซลลี บี คือ                 “คัดสรรสิ่งที่ดี สำหรับคุณ...”   ปัจจุบัน แซลลี่ บี นำเข้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อความงาม ยี่ห้อ FONBEL และ GOODAL ซึ่งผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี                                                                                                  
    

Sallybee เป็นบริษัที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศ  เราได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อถือจากลูกค้าด้วยคุณภาพสินค้าที่ดีมี นวัตกรรมที่ทันสมัย โดดเด่น มีเอกลักษณ์ โดยเน้นสินค้าคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสม พร้อมให้บริการหลังการขายด้วยระบบ Call Center ซึ่งสามารถตอบข้อซักถามถึงปัญหาและคุณสมบัติของสินค้าเพื่อเพิ่มความมั่่นใจให้กับลูกค้าในเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ดี                                              

Deverlopment บริษัทได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยอาศัยการเข้าถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง

                                                      

Brand Awareness  มีการจัดงานและกิจกรรมเป็นประจำ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจ ทำให้มียอดสขายเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดมีการแนะนำและซื้อซำ้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เลือกใช้ถือว่าประสบความสำเร็จ ขณะนี้ลูกค้ามีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพราะลูกค้ามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคัดสรรมาเพื่อคุณ

Online Marketing ถือว่าเป็นช่องทางจำหน่ายหลักน่ะตอนนี้ โดยมีการทำการตลาดแบบ Internet Marketing อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง Brand และทำโฆษณาบนโลก Online และกำลังขยายไปในช่องทางการตลาดอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง

Asian บริษัทได้มีการขยับขยายการทำธุรกิจออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ ถือเป็นแนวทางการต่อยอดทางธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินการ และเป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทจะนำพาสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในคุณภาพสินค้าของประเทศไทย


CallCenter เป็นผู้ให้บริการก่อนและหลังการขาย ซึ่งการทำตลาดนี้จะทำให้เราเข้าถึงผู้บริโภค  

                                02 347 7717

Powered by MakeWebEasy.com