ABOUT US

บริษัท แซลลี่ บี จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะค้นหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี   ตามคำขวัญของแซลลี บี คือ                 “คัดสรรสิ่งที่ดี สำหรับคุณ...”   ปัจจุบัน แซลลี่ บี ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อความงาม ยี่ห้อ Starfish Plus ซึ่งมีส่วนผสมสารสกัดนำเข้าจากประเทศเกาหลี                                                                                                  
    

ความเป็นมาของเรา บริษัท แซลลี่ บี จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากประเทศไทย เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะวิจัยและค้นหาส่วนวัตถุดิบส่วนผสมที่จะมาผลิตเพื่อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวความงามที่ดี มากำนัลแก่ลูกค้า ในราคาที่เหมาะสมด้วยความจริงใจ  ตามสโลแกนที่ว่า    “คัดสรรสิ่งที่ดี สำหรับคุณ...”   ปัจจุบัน แซลลี่ บี  เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้ แบรนด์ Starfish Plus ที่มีส่วนผสมนำข้าจากต่างประเทศ 100% โดยเฉพาะสารสกัดปลาดาวได้นำเข้าจากประเทศเกาหลี                                            

Deverlopment บริษัทได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยอาศัยการเข้าถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง

                                                      

Brand Awareness  มีการจัดงานและกิจกรรมเป็นประจำ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจ ทำให้มียอดสขายเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดมีการแนะนำและซื้อซำ้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เลือกใช้ถือว่าประสบความสำเร็จ ขณะนี้ลูกค้ามีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพราะลูกค้ามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคัดสรรมาเพื่อคุณ

Online Marketing ถือว่าเป็นช่องทางจำหน่ายหลักน่ะตอนนี้ โดยมีการทำการตลาดแบบ Internet Marketing อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง Brand และทำโฆษณาบนโลก Online และกำลังขยายไปในช่องทางการตลาดอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง

Asian บริษัทได้มีการขยับขยายการทำธุรกิจออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ ถือเป็นแนวทางการต่อยอดทางธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินการ และเป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทจะนำพาสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในคุณภาพสินค้าของประเทศไทย


CallCenter เป็นผู้ให้บริการก่อนและหลังการขาย ซึ่งการทำตลาดนี้จะทำให้เราเข้าถึงผู้บริโภค  

    02 347 7717

Powered by MakeWebEasy.com